Om klyngehovedpine

Klyngehovedpine er en særdeles invaliderende neurologisk tilstand, som er kendetegnet ved intens gennemborende smerte omkring det ene øje, ofte ledsaget af hævelse, tårer og tilstoppet næse. Patienter, der lider af denne tilstand, kan have klyngehovedpineanfald flere gange om dagen, som hvert varer mellem 15 minutter og tre timer.1 Klyngehovedpine kaldes ofte for ”selvmordshovedpine”. Smerten fra klyngeanfald anerkendes som den værste smerte, der kendes af mennesker.2

about-cluster-headache

Det anslås, at mere end 600.000 personer i Europa lider af klyngehovedpiner (ca. 1,2 ud af 1.000 personer, i lighed med prævalensen af Parkinsons sygdom og dissemineret sklerose).3,4 Den socialøkonomiske byrde ved klyngehovedpine for den enkelte person og samfundet er høj pga. direkte udgifter for sundhedsvæsenet og indirekte udgifter pga. tabte arbejdsdage og nedsat arbejdseffektivitet. En dansk rapport viste, at 43,5 % af patienter med klyngehovedpine havde konsulteret speciallæger, ca. 30 % havde fravær fra arbejdet og 78 % rapporterede begrænsninger i hverdagen.5 Et nyligt tysk forsøg viste, at en enkelt patient med kronisk klyngehovedpine kunne koste sundhedsvæsenet over €21.000 (DKK157.000) om året.6

Klik her for at få mere at vide om SPG-stimulationsbehandling.

1 NHS choices, cluster headaches: http://www.nhs.uk/conditions/cluster-headaches/Pages/Introduction.aspx
2 Holland, P.R. & Goadsby, P.J. Cluster headache, hypothalamus, and orexin. Curr Pain Headache Rep 2009; 13:147-54.
3 Fischera M et al. The incidence and prevalence of cluster headache: a meta-analysis of population-based studies Cephalalgia. 2008 Jun;28(6):614-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18422717
4 European population statistics 2012.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00001
5 Jensen et al.. Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008; 7: 354–61,
6 Gaul, et al.,Treatment costs and indirect costs of cluster headache: A health economics analysis. Cephalalgia published online 12 Oct 2011.
 
© 2012-2015 Autonomic Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Sidst opdateret: 08 januar 2015
CE Marked Intended Use: The Pulsante™ SPG Microstimulator System (ATI Neurostimulation System) is CE marked in Europe and is intended to relieve the acute pain of cluster headache. In some patients the use of the System has been associated with a reduction in the number of cluster headaches.
In the United States please note: Caution–Investigational device; limited by US law to investigational use.